6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AÇIK RIZA METNİ

 

Çevik Proje Yazılım A.Ş. (Bundan sonra kısaca “İNŞAAT HESABI” ya da “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;

 

Kanun ile İNŞAAT HESABI Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde,

 

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde yurt içinde veya yurt dışında bulunan İNŞAAT HESABI'nın hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, ödeme ve/veya tahsilat aracılarına ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen amaçlara ek olarak ;

 

     Bilişim ve/veya yazılım ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi ödeme/tahsilat aracı kurumları dahil) kapsamında ödeme ve/veya tahsilat hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,

     Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,

     SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta iletileri vasıtası ile ürün bilgilendirme ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

     İNŞAAT HESABI’na ait internet sitesi üzerinden toplanan kullanıcı çerezleri ve üye ve/veya müşterilerin e-posta ve telefon numarası üzerinden ve meslek gruplarına göre yurtiçi ve yurtdışı iş ortakları vasıtası ile dijital (google reklamları, sosyal medya reklamları, e-posta pazarlama vb.)  ya da geleneksel (telefon araması, SMS, vb.) pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

 

çerçevesinde İNŞAAT HESABI tarafından aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta, meslek, eğitim, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı ve/veya internet sitesini açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde İNŞAAT HESABI'nın mobil ya da internet uygulamasında kayıt edilebilmektedir.

 

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

 

     İNŞAAT HESABI'nın internet sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, deneme hesaplarının oluşturulması ve güncellenmesi,

     Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için İNŞAAT HESABI'nın Müşteri ile iletişime geçebilmesi,

     İNŞAAT HESABI tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,

     Deneme hesabı, Ödeme, Sipariş ve Destek Talebi takibinin yapılması,

     Çağrı merkezi üzerinden ve/veya tele pazarlama yoluyla gerçekleştirilen aramalar üzerinden kalite ölçümü, ürün ihtiyaç analizi, müşteri talep analizi gibi ürün ve/veya hizmetlerin geliştirilmesini, düzenlenmesini ve/veya iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

     Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, Müşterilere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Müşterilerimizin bilgilendirilmesi,

     Satış sonrası İNŞAAT HESABI tarafından Müşteriye destek verilebilmesi,

     İNŞAAT HESABI'nın, Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Müşterilerini haberdar edilmesi,

     Müşterilere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,

     İNŞAAT HESABI'nın internet sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,

     İNŞAAT HESABI'nın internet sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,

     İNŞAAT HESABI'nın internet sitesinin işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,

     İNŞAAT HESABI'nın internet sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,

     Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

     Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

     İNŞAAT HESABI'nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.

     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, İNŞAAT HESABI'nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

 

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

 

İNŞAAT HESABI'nın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan İNŞAAT HESABI’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

 

Çevik Proje Yazılım A.Ş.

ADRES: Orhan Veli Kanık Cad. No:37/B Kavacık/Beykoz-İstanbul

İNTERNET SİTESİ:  https://insaathesabi.com/

Tel: +90 216 706 0572

e-posta: destek@insaathesabi.com

 


İşbu Müşteri Açık Rıza Metninde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.