www.insaathesabi.com

SÜRELİ ERİŞİM VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

BU SÖZLEŞME WWW.İNSAATHESABİ.COM KAPSAMINDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İÇERİK SAĞLAYICIYA VE/VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT VE ESER KORUMASINA TABİ İÇERİK(LERE) VE ÜRÜN(LERE) ERİŞİM VE KULLANIM KURALLARINI İÇERMEKTEDİR.İŞLEME DEVAM ET BUTONUNA BASARAK İÇERİKLERE VE/VEYA ÜRÜNLERE ERİŞMENİZ; BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ OLDUĞUNUZU, KAPSAMINI ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ ELEKTRONİK ORTAMDA KABUL VE BEYAN ETTİĞİNİZ ANLAMINDADIR. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ VEYA BU HUSUSTA ÇEKİNCELERİNİZ VARSA LÜTFEN SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYINIZ VE WWW.İNSAATHESABİ.COM İÇERİK VE ÜRÜNLERİNE ERİŞMEYİNİZ. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPTIĞINIZ ONAY VE KABUL İŞLEMLERİNİN KAYIT ALTINDA TUTULDUĞUNU VE KOLAYLIKLA TESPİT EDİLEBİLDİĞİNİ BELİRTMEK İSTERİZ.

Erişim lisansını satın aldığınız ÜRÜN(LER) ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans hakları www.insaathesabi.com sayfasında yer almakta olup; işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans haklarının kapsamını da kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle, İÇERİK(LER) ve/veya ÜRÜN(LER)e ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. İÇERİK VE ÜRÜNLER’e erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak Kullanıcı olarak sizin sorumluluğunuzda olup; ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan ve/veya iade talebinden ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın sorumlu olmayacağını beyan ve kabul etmiş durumdasınız.

ÇEVİK PROJE YAZILIM, önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. www.insaathesabi.com adresi üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.

1. SÖZLEŞME’nin TARAFLARI VE KONUSU

1.1 LİSANS VEREN/ÇEVİK PROJE YAZILIM:

Unvanı / İsmi

ÇEVİK PROJE YAZILIM A.Ş.

Web-adresi

www.insaathesabi.com

E-posta

destek@insaathesabi.com

Vergi Dairesi

Beykoz

Vergi Numarası

2490659158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LİSANS ALAN/KULLANICI:


Müşteri


Adres

İlçe/İl

/

Vergi Dairesi/No.
Tc No.

/

E-posta

Telefon

Lisans Başlangıç-Bitiş Tarihi

20.07.2024 - 20.07.2024

Proje Adedi

0

 1.3 ÜRÜN / HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

LİSANS ALAN, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formu ve Hizmet Sözleşmesi’nde özellikleri belirtilen internet erişimli hesap materyali olan İnşaat Hesabı’nın(bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır)süreli erişim lisansı aboneliğini  satın almıştır. Satın alınan aboneliğin konusu; bir e-hesap ürünü ve hizmeti olan İnşaat Hesabı’nın bu sözleşme kapsamında internet üzerinden erişimini sağlayan süreli erişim lisansıdır. Söz konusu  özellikleri ve kullanım koşulları www.insaathesabi.com web sitesinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

İşbu www.insaathesabi.com Süreli Erişim ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), ÇEVİK PROJE YAZILIM Anonim Şirketi (bundan böyle “ÇEVİK PROJE YAZILIM” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu Sözleşme'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) www.insaathesabi.com web sitesinde yer alan “Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” maddesini işaretleyip butona tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle elektronik ortamda akdedilmiştir.

Sözleşme'de ÇEVİK PROJE YAZILIM ve KULLANICI birlikte TARAFLAR olarak ifade edilmektedir.

İşbu Sözleşme, lisans bedelini ödemek karşılığında seçmiş olduğunuz İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER)in İnternet üzerinden www.insaathesabi.com web sitesi aracılığıyla erişmek suretiyle kullanma hakkına dair TARAFLAR’IN hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla bu Sözleşme’nin kabul edilmesi, KULLANICI’NIN bu konuda yetkili olduğunu tekeffül ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu Sözleşme’nin kabul edilmesi ve ancak adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okulun İÇERİK VE/VEYA ÜRÜNLERİ fiilen kullanmaya başlaması ve/veya erişmesi durumunda Sözleşme adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okul adına kurulmuş olur ve Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ve tüzel kişi/kurum/okul nezdinde müteselsilen hüküm ve sonuçlarını doğurur.

KULLANICI’nın kayıt esnasında girdiği adres bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilir.

2. İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER) İN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları’nın Sahibi:

www.insaathesabi.com aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar, formüller, hesaplar ve eserler üzerindeki bir kısım fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi ÇEVİK PROJE YAZILIM, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. www.insaathesabi.com üzerinde kapsamında erişime sunulan hizmetlerin, bilgilerin, telif haklarına tabi çalışmaların, ticari markaların, tasarımın her türlü içerik dahil tüm tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İŞBU SÖZLEŞME HİÇBİR ŞART VE SURETTE KULLANICIYA içerik, program ve eserler üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez, bu hakları ihlal edecek faaliyetlerde bulunma hakkı vermez, söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

 

2.2 Lisans Hakkı:

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece www.insaathesabi.com üzerindeki ÜRÜN VE İÇERİKLER’e münferit ve süreli erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan erişim lisansı, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KULLANICI’ya sadece erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntülemek suretiyle münferit faydalanma hakkı verir.

2.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler:

KULLANICI, www.insaathesabi.com’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, www.insaathesabi.com’daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, rapor alma kısmı hariç www.insaathesabi.com’un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. www.insaathesabi.com’un kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan münferit erişim hakkını, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KULLANICI, erişim lisansı hakkına sahip olduğu ürün ve içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa gösterilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. Şahsi erişim lisansı elde edilen Ürün ve İçeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması yasaktır, dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaatte konu edilemez; birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz.

KULLANICI,www.insaathesabi.com sitesine veya link verdiği içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, üçüncü kişilerin ÇEVİK PROJE YAZILIM hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz. KULLANICI’nın yasaklı eylemler yoluyla elde ettiği sistem, içerik, ortam veya platforma ait her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu; hiçbir şart ve surette işbu gizli bilgiyi kullanamaz; üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez veya açıklayamaz.

KULLANICI, www.insaathesabi.com kapsamında süreli erişim lisansı elde ettiği ürün, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunamaz.

KULLANICI’nın, www.insaathesabi.com’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanması veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya teşvik etmesi, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya üçüncü şahsı teşvik etmesi halinde ÇEVİK PROJE YAZILIM, SÖZLEŞME’yi feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ÇEVİK PROJE YAZILIM’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

KULLANICI, www.insaathesabi.com’u tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. KULLANICI, www.insaathesabi.com’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3. ÇEVİK PROJE YAZILIM’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

ÇEVİK PROJE YAZILIM, www.insaathesabi.com kapsamında üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara, ürünlere veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle ÇEVİK PROJE YAZILIM tarafından sağlanmış olup; link verilmesi web sitesini veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt eden ve/veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde garanti ve tekeffül iradesi taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın ve/veya ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım, pazarlama ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve bunlara muvafakat etmektedir. KULLANICI, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile ÇEVİK PROJE YAZILIM’a ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde ÇEVİK PROJE YAZILIM tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin gönderilmesi durdurulur. 

ÇEVİK PROJE YAZILIM, KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

 

4. SORUMSUZLUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI:

ÇEVİK PROJE YAZILIM www.insaathesabi.com bünyesinde yer alan İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER)i “olduğu gibi satış” esasları dahilinde www.insaathesabi.com için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. ÇEVİK PROJE YAZILIM üçüncü taraflara ait içerik ve ürünler içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. www.insaathesabi.com’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden ÇEVİK PROJE YAZILIM sorumlu değildir. ÇEVİK PROJE YAZILIM, www.insaathesabi.com’da yer alan içeriklerin ve ürünlerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları zararlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

ÇEVİK PROJE YAZILIM, www.insaathesabi.com’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. www.insaathesabi.com’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, ÇEVİK PROJE YAZILIM, www.insaathesabi.com’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ÇEVİK PROJE YAZILIM KULLANICI’nın lisans hakkına konu ürün ve içeriğe yönelik herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlali iddiasının öne sürülmesi durumunda www.insaathesabi.com ile sunulan her türlü içerik ve ürünü kaldırma yetkisine sahiptir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan ÇEVİK PROJE YAZILIM sorumlu değildir.

ÜRÜN ve İÇERİKLER KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, KULLANICI’nın tercihine sunulmuştur. www.insaathesabi.com’un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan ÇEVİK PROJE YAZILIM sorumlu değildir.

Her durumda, www.insaathesabi.com nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu www.insaathesabi.com için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır. ÇEVİK PROJE YAZILIM, yazılımda kullanıcının özel isteklerini karşılayabileceğini taahhüt etmez. ÇEVİK PROJE YAZILIM, satıştan sonra eğitim veya herhangi bir hizmet desteği vermek zorunda değildir. Yazılımdaki verilen yedeklenmesi ve saklanması kullanıcıya aittir.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

ÇEVİK PROJE YAZILIM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir.

6. MÜCBİR SEBEPLER:

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar ÇEVİK PROJE YAZILIM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ÇEVİK PROJE YAZILIM’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI:

www.insaathesabi.com'a kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla www.insaathesabi.com’a KULLANICI adına erişimden ÇEVİK PROJE YAZILIM sorumlu değildir. KULLANICI'ların, www.insaathesabi.com’a erişim araçlarının (Kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI ÇEVİK PROJE YAZILIM’dan zarar, tazminat her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın, KULLANICI’nın verilerinin kaybolması, zarar görmesi durumunda hiçbir sorumluluğu yoktur.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

www.insaathesabi.com ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa,

İletişim Bilgileri:

ÇEVİK PROJE YAZILIM A.Ş.

Orhan Veli Kanık Cad. No:37 Kavacık/Beykoz/İstanbul 

E-posta: destek@insaathesabi.com

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1 Sözleşme’nin Devri:

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, ÇEVİK PROJE YAZILIM'ın bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt Sözleşme yapabileceğini kabul eder.

9.2 Yazılı Feragat:

ÇEVİK PROJE YAZILIM, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

9.3 Kısmi Geçersizlik:

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, ÇEVİK PROJE YAZILIM bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

10. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ:

KULLANICI, www.insaathesabi.com üzerinden ÜRÜN ve İÇERİKLERİ kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME Taraflar arasında yürürlüğe girer.

İşbu SÖZLEŞME, (a) KULLANICI’nın www.insaathesabi.com kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın ÇEVİK PROJE YAZILIM ile arasındaki Sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Lisans hakkı haricinde başta yasaklı eylemler olmak üzere niteliği gereği SÖZLEŞME’den bağımsız nitelik taşıyan ileriye dönük taahhüt ve tekeffül hükümleri SÖZLEŞME’nin feshinden veya sonlanmasından bağımsız olarak KULLANICI yönünden bağlayıcıdır.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın Sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın www.insaathesabi.com’a erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, ÇEVİK PROJE YAZILIM isterse tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceğini KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda ÇEVİK PROJE YAZILIM yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. ÇEVİK PROJE YAZILIM, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın www.insaathesabi.com kullanma lisansını tek taraflı iptal etme ve erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, ÇEVİK PROJE YAZILIM’ın talep etmesi halinde, www.insaathesabi.com’dan elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Anadolu Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.