1.       Taraflar ve Tanımlar

1.1.    İşbu Sözleşme, İnşaat Hesabı ile Müşteri arasında, Tarafların hür iradeleriyle müzakere edilerek aşağıda belirtilen hüküm ve koşullarda akdedilmiştir.

1.2.    İnşaat Hesabı ve Müşteri bundan böyle tek başlarına Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

1.3.    İşbu Sözleşmede kullanılan terim ve sözcükler, yürürlükteki mevzuata aykırı düşmemesi şartıyla, aşağıdaki anlamlarda kullanılmış olup Sözleşmede tanımı bulunmayan terim ve sözcükler için ilgili mevzuatta yapılan tanımlamalara başvurulacaktır.

1.3.1.  İnşaat Hesabı; “Orhan Veli Kanık Cad. No:37 Kavacık/Beykoz/İstanbul” adresinde Beykoz V.D. 2490659158 Vergi numaralı ÇEVİK PROJE YAZILIM A.Ş.’yi;

1.3.2. Müşteri; İnşaat Hesabı programını satın alan gerçek veya tüzel kişileri;

1.3.3. İnternet Sitesi; www.insaathesabi.com adresinde faaliyet gösteren ve bu adrese yönlendirilmiş alan adları ile İnşaat Hesabı tarafından oluşturulan internet sitesini;

1.3.4. Uygulama veya Program; İnternet Sitesi’nin yazılımını, mobil platformdaki uygulamaları

1.3.5. Sözleşme; işbu sözleşme ve eklerini ifade eder.

2.       Hizmet Kullanım Kuralları

2.1.    Müşteri, işbu Sözleşme ile belirlenmiş Hizmet kullanım kurallarına uyacağını ve İnternet Sitesi’ndeki her türlü faaliyetinin ve İnternet Sitesi’nde bulundurduğu veya oluşturduğu içeriğin İnternet Sitesi’nin ve/veya uygulamanın kullanım kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olacağını kabul ve taahhüt eder.

2.2.    Müşteri, İnşaat Hesabı’ nın sağladığı herhangi bir iletişim kanalı üzerinden üçüncü kişilerin mahremiyetine giren, uygunsuz, cinsel içerikli, hakaret ve nefret içeren, iftira niteliğinde veya tehdit ve korkutmak amaçlı, taciz amaçlı materyal ve içerik paylaşımlarında bulunmayacağını; belirtilen şekilde bir içeriği tespit etmesi halinde İnşaat Hesabı’ nı derhal bilgilendirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.3.    Müşteri, İnşaat Hesabı’ nın verdiği Hizmeti, İnşaat Hesabı’ nın altyapısını, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratacak veya sağlıklı çalışmasını engelleyecek hiçbir girişimde bulunmadan kullanacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Müşteri; İnternet Sitesi’ni kullanarak üçüncü kişilere ait sistem, bilgisayar ya da ağlara karşı siber saldırı düzenleyerek kişisel bilgileri toplayamaz ve kullanamaz; İnternet Sitesi’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım veya yöntem kullanamaz veya makul olmayan büyüklükte yük getirebilecek herhangi bir işlem yapamaz; İnşaat Hesabı’ yı yetkisiz olarak çerçeveleyemez; yetkisiz bağlantı, kopyalama veya görüntüleme için robot, örümcek veya başka araçların yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanamaz; İnternet Sitesi’ne virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunduran dosyalar yükleyemez. Bu maddede sayılan hususlara aykırı davranışlar sebebiyle Müşteri’nin kendisine, İnşaat Hesabı’ ya ve/veya üçüncü kişiler nezdine doğacak her türlü doğrudan veya dolaylı, maddi ve manevi zararlardan İnşaat Hesabı sorumlu tutulamaz.

2.4.    Müşteri, Hizmetler’i İnşaat Hesabı’ nın öncül izni ve bilgisi dışında satamaz, kiralayamaz ve üçüncü kişilere kullandıramaz. Gelir elde etme amacı taşımasa dahi reklam ve/veya pazarlama faaliyetleri kapsamına girebilecek içerikleri İnternet Sitesi’ne yükleyemez.

2.5.    İnternet Sitesi’nin içeriği ve yazılımın mülkiyeti İnşaat Hesabı’ ya aittir ve yürürlükteki mevzuat kapsamında korunmaktadır. Müşteri, İnşaat Hesabı’ndan öncül açık ve yazılı izin almadan, İnternet Sitesi’ni ve/veya içeriğini kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türevler yaratmayacağını ya da bunları ticari amaçlarla kamuya teşhir etmeyeceğini; aksi halde hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını ve İnşaat Hesabı’nın tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

2.6.    Müşteri, fikri ve sınai mülkiyet hakkına tabi olan her neviden içeriği bilgi ve materyalleri, makaleleri, görüntüleri, yazılım ve benzer içerikleri, fikri ve sınai mülkiyet mevzuatına uygun yazılı kullanım izinlerini almadıkça İnternet Sitesi’ne ekleyemez. İnşaat Hesabı, kendisine fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin yöneltilecek bütün talepleri Müşteri’ye yönlendirecek olup bu kapsamda yaşanacak uyuşmazlıklarda tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

3.       Güncelleme ve Destek Hizmetleri

3.1.    İnşaat Hesabı, Müşterilerinden gelen makul istekleri değerlendirerek uygun bulması halinde geliştirme ve güncellemeler yapabilir. Bu güncelleme ve geliştirmeler tüm Müşteriler için yayınlanır ve karşılığında ayrıca bir ücret talep edilmez. Bununla birlikte, Müşteri taleplerinin sunulan Hizmetlere eklenip eklenmeyeceği yalnızca ve sadece İnşaat Hesabı’nın takdirindedir.

3.2.    Müşteriler, Uygulama üzerinden “geri bildirim”, telefon veya e-posta ile talep ve şikayetlerini İnşaat Hesabı’ na iletebilir. İnşaat Hesabı, Uygulama üzerinden yapılan geri bildirimlerin tümünü kayıt altına alır ve en geç 2 (iki) iş günü içerisinde cevaplandırır.

3.3.    Müşteri, İnşaat Hesabı Müşteri Hizmetleri ile yaptığı her türlü görüşme veya geri bildirimlerin İnşaat Hesabı tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların İnşaat Hesabı tarafından belirli bir süre boyunca saklanacağını ve çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini kabul eder.

4.       Sorumluluklar

4.1.    İşbu Sözleşme kapsamında İnşaat Hesabı’nın asli sorumluluğu, Hizmetlerin sunulması ve Müşteri’nin asli sorumluluğu ise belirlenen ödemenin zamanında ve kararlaştırılan şekilde yapılmasıdır.

4.2.    Taraflar, Sözleşme ve eklerinde belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve yürürlükteki ilgili mevzuata uyacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda Müşteri, Hizmetler’i yürürlükteki mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanmayacağını peşinen taahhüt eder.

4.3.    Müşteri, Hizmeti, Sözleşme’nin yapıldığı tarihte “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” kabul eder. İnşaat Hesabı, Müşterinin tüm taleplerinin karşılanacağı garantisini vermez; ancak, hizmet kalitesini arttırmak, kapsamını genişletmek ya da çeşitlendirmek amacıyla hizmet içeriğinde ve özelliklerinde değişiklik yapma, yeni modüller ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutar. İşbu değişiklikler çevrimiçi (online) olarak yayınlanacak olup İnşaat Hesabı’nın Müşteri’ye ayrıca bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. Müşteri’nin, yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek İnşaat Hesabı’ ndan tazminat talep etme hakkı yoktur.

4.4.    İnşaat Hesabı, Hizmetler’in kesintisiz ve sürekli olarak sunulması için gerekli önlemleri alacağını ve Hizmetler’in herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, mümkün olan en kısa süre içerisinde duruma müdahale edeceğini taahhüt eder. Ancak internet hatlarında oluşabilecek problemler, telefon şebekesindeki arızalar, genel ve özel elektrik kesintisi sonucu ortaya çıkacak arızalardan kaynaklanan; verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşamaması, bilgiye ulaşılamaması ve hizmetin kesintiye uğramasından ve de İnşaat Hesabı’nın kusuru ile doğmamış diğer her türlü neden dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.5.    Hizmetler’in doğrudan İnşaat Hesabı’ndan kaynaklanan bir nedenle, 30 (otuz) gün süreyle aralıksız kesintiye uğraması halinde Müşteri Sözleşmeyi feshedebilir.

4.6.    İnşaat Hesabı’nın, herhangi bir nedenle Hizmetler’i vermeye devam etmeyeceğini duyurması halinde; müşterinin lisansının bitmesine kalan günlerin değeri müşterinin ilk ödeme yaptığı meblağa göre orantısal olarak hesaplanır ve müşterinin destek@insaathesabi.com’a mail olarak attığı iban numarasına geri havale yapılır.

4.7.    İnşaat Hesabı, sağladığı Hizmetin hatalı kullanımlarından, hatalı veya mevzuata aykırı içerik girişinden, Kullanıcılara ve üçüncü kişilere e-posta ve kısa mesaj (SMS) ile yapılan bildirimlerden, Müşteri’nin kullanımına özgülenen İnternet Sitesi’nden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zararlarından sorumlu tutulamaz. Hizmetler’in kullanımına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca ve sadece Müşteri’ye aittir.

4.8.    Müşteri’nin yaptığı hesapla, İnşaat Hesabı’nın yaptığı hesaplamanın arasında büyük farklar olması veya İnşaat Hesabı’nın uygulamasının sonucunun yanlış olması İnşaat Hesabı’nın sorumluluğunda değildir. Programın ve uygulamaların kullanılması sonucu oluşan maliyet hesabı gerçekten çok farklı olabilir, İnşaat Hesabı bundan dolayı sorumlu tutulamaz. İnşaat Hesabı’nın uygulamasının sonucu sadece Müşteri’ye fikir mahiyetindedir.

4.9.    Her bir hesap, bir kullanıcıya özeldir. Çoklu kullanımın tespiti halinde İnşaat Hesabı kullanımınıza son verebilir ve bu konuda Müşteri hiçbir hak iddia edemez.

5.       Mali Koşullar

5.1.    İnşaat Hesabı ön ödemeli olarak çalışmaktadır. Müşteri, Hizmet karşılığında Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Kayıt Formları’ nda belirlenen ücreti peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2.    İnşaat Hesabı faturayı müşterinin sistemde kayıtlı fatura adresine kargo ile gönderecektir.

5.3.    İnşaat Hesabı, Müşteri tarafından ödeme yapılmadığında sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar.

5.4.    İnşaat Hesabı; paket içeriklerini ve paket fiyatlarını istediği gibi değiştirme hakkına sahiptir.
İnşaat Hesabı’ nın bu değişiklikler için önceden bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.


 

6.       Banka Entegrasyonları

6.1.    Banka entegrasyonlarının kapsamı, Müşteri ile banka arasında yapılan anlaşma ile tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır. İnşaat Hesabı sunduğu teknik altyapı ile yalnızca bankadan aldığı hesap hareketlerini Müşteri’nin kullanımına sunmayı ve bu bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder. Bankadan kaynaklanan hata, kesinti, eksik bilgi transferi gibi sebeplerle Hizmetler’de yaşanan aksaklıklardan İnşaat Hesabı sorumlu tutulamaz.

7.       Kredi Kartı ve Havale ile Tahsilat

7.1.    Sanal POS sağlayıcı banka dahil olmak üzere diğer hizmet sağlayıcılarla yapılan ödemelerden İnşaat Hesabı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.2.    Kredi kartı ile tahsil edilen ödemeler başta olmak üzere Müşteri ile Kullanıcı arasında yaşanan anlaşmazlıklarda İnşaat Hesabı taraf gösterilemez ve bu konuda İnşaat Hesabı’ na hiçbir sorumluk yüklenemez.

8.       Yaptırımlar

8.1.    İşbu Sözleşme’nin ve/veya Hizmet kullanım kurallarının ihlali, Müşteri’ye sağlanan Hizmetin askıya alınması ya da Sözleşme’nin feshedilmesi sonucunu doğurabilir. İnşaat Hesabı’nın ihlaller konusunda Müşteri’ye önceden bir uyarıda veya sair bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur.

8.2.    Müşteri, İnternet Sitesi’nin ve Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak, üçüncü kişilerin ve İnşaat Hesabı’nın uğrayabileceği her ne nam altında olursa olsun, her neviden tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3.    Müşteri, Hizmet kullanım kurallarının üçüncü kişiler tarafından kendi aleyhine ihlal edildiğini düşündüğü durumlarda, en geç 7 (yedi) gün içinde destek@insaathesabi.com e-posta adresine ihlalin detaylarını içeren bilgi ve deliller ile durumu bildirmekle yükümlüdür. İhlalin, İnşaat Hesabı’ na bu süre içinde bildirilmemesi halinde veya bildirilse dahi İnşaat Hesabı’nın hukuken müdahale edemeyeceği hallerde, İnşaat Hesabı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.4.    İnşaat Hesabı, kendisine yapılan bildirim sonucunda ve ihlalin kesinleşmesi ile birlikte ihlal edenin Kullanıcı veya Müşteri olduğunun anlaşılması halinde aşağıdaki yaptırımlardan birini ya da birden fazlasını kendi takdirine göre uygular.

a. Kullanıcıya ve/veya Müşteri’ye sözlü ve/veya yazılı uyarıda bulunabilir,

b. Kullanıcının ve/veya Müşteri’nin İnşaat Hesabı’na erişimini askıya alabilir,

c. Kullanıcının ve/veya Müşteri’nin İnşaat Hesabı’na erişimini tamamen iptal edebilir.

8.5.    Kullanıcı ve/veya Müşteri tarafından Sözleşme’nin ihlali sonucunda İnşaat Hesabı’nın zarar ve ziyanlarının tazmini sebebiyle yasal yollara başvurma ve Müşteri’nin, İnşaat Hesabı’nın üçüncü kişilere karşı hukuken sorumlu olmasına neden olan ihlali dolayısıyla İnşaat Hesabı tarafından karşılanan her neviden zarar için Müşteri’ye rücu hakkı her koşul altında saklıdır.

8.6.    İnşaat Hesabı, kanuni zorunluluklar dışında ihlali gerçekleştiren Kullanıcı’ya ait bilgileri saklı tutma hakkına sahiptir.

9.       Gizlilik

9.1.    İnşaat Hesabı’nın işbu Sözleşme kapsamında verdiği Hizmetler’e ilişkin bedeller Müşteri’ye özel olup gizlidir; hizmet bedellerinin Müşteri tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması halinde İnşaat Hesabı işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkını haizdir.

9.2.    Güvenlik, geliştirme ve destek amacıyla İnşaat Hesabı sunucularına yapılan tüm istekler IP (Internet Protocol) bazında kayıt altına alınabilir. Bu bilgiler kanuni zorunluklar dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

9.3.    İnşaat Hesabı, Müşteri’nin bilgilerinin yetkisiz erişime, kullanımına ve ifşasına karşı korumak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve usulleri kullanarak azami gayret gösterecektir.

9.4.    İnternet Sitesi’nde oluşturulan bilgiler Müşteri’ye aittir ve bu bilgiler, İnşaat Hesabı’nın iş ortağı olmayan üçüncü kişilerle Müşteri veya Kullanıcı’nın onayı olmaksızın paylaşılmaz.

9.5.    Hesapların ve kişisel bilgilerin korunması için kullanılan kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgileri gizli tutmak Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, Hizmetler’in münhasıran kendi veya Kullanıcılar’ın kullanımında olacağını, kullanıcı adı, şifre, parola gibi bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, başka hiçbir kişiye hiçbir durumda kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, aksi halde İnşaat Hesabı’nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

9.6.    İnşaat Hesabı, bu Sözleşme ile hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları referans olarak gösterebilir; referans gösterdiği kişi, kurum ve kuruluşları İnternet Sitesi ve/veya diğer araçlar vasıtasıyla adlarını ve logolarını kullanarak yayınlayabilir. Referans olarak belirtilmek istemeyen Müşteriler’in bu taleplerini İnşaat Hesabı’na yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

10.   Müşteri Verileri

10.1.İşbu Sözleşme ve ekleri uyarınca verilen Hizmet kapsamında, Müşteri’nin kendisine ait her türlü veriyi yedeklemesi esastır. Müşteri, verilerin yedeklenmesi konusunda İnşaat Hesabı’nın herhangi bir yükümlülüğü olmadığını ve bu kapsamda, verilerin yedeklenmemesinden doğacak her neviden zararlardan İnşaat Hesabı’nın sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder

10.2.İnşaat Hesabı, süresi dolmuş veya iptal edilmiş sözleşmelerin ve bu sözleşmelerden doğan verilerin yedeklerini saklamayı garanti etmez.

11.   Sözleşmenin Feshi

11.1.Müşteri, hiçbir gerekçe göstermeksizin 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak ihtar etmek ve geçmişe dönük tüm borçlarını ödemiş olmak şartı ile Sözleşme’yi feshetme hakkını haizdir. Müşterinin feshi halinde geçmişte yaptığı ödemelere istinaden ücret iadesi talep etme hakkı yoktur.

11.2.Müşteri’nin Sözleşme’yi herhangi bir nedenle feshi halinde geçmişte yaptığı ödemelere istinaden ve/veya yıllık ödemenin peşinen yapılmış olması halinde fesih tarihinden sonraki süreye istinaden ücret iadesi talep etme hakkı yoktur. Bu kapsamda İnşaat Hesabı’nın Sözleşme’nin Müşteri tarafından herhangi bir nedenle feshi halinde Müşteri tarafından ödenen her neviden ücreti iade yükümlülüğü yoktur.

12.   Diğer Hükümler

12.1.Sözleşme ve ekleri, Taraflar arasındaki Sözleşme’nin tamamını teşkil eder. Sözleşme dışında, Sözleşme öncesi ve sonrasında Taraflar arasında yapılan görüşmeler ve müzakereler kapsamındaki beyanlar Sözleşme’nin bir parçası değildir ve Sözleşme hükümleri ancak yazılı olarak değiştirilebilir. Sözleşme maddelerinden biri veya birkaçının herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer maddeleri geçerliliğini koruyacaktır.

12.2.Sözleşme’de belirtilen Tarafların adresleri Tarafların tebligat adresleri olup Sözleşme kapsamında yapılacak tebligatlar bu adreslere yapılacaktır. Müşteri, tebligat adresinin değişmesi halinde değişen adresi İnşaat Hesabı’na derhal bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde, bu Sözleşmede bulunan adresi geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

12.3.İnternet Sitesi’nden elde edilen tüm reklam ve promosyon gelirleri İnşaat Hesabı’na ait olup Müşteri ve Kullanıcı’nın bu konuda herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

12.4.Müşteri, işbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, İnşaat Hesabı’nın sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtların geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve kesin delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı HMK’nın 193. maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi beyanı anlamında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.5.Sözleşme ’den doğacak uyuşmazlıkları çözmeye İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.6.İşbu Sözleşme toplam 14 (on dört) ana maddeden ibaret olup Taraflarca imzalandığı gün tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Sözleşmeyi imzalamadan önce tüm maddeleri okudum, anladım, aynen kabul ediyorum.

Müşteri


Adres

İlçe/İl

/

Vergi Dairesi/No.
Tc No.

/

E-posta

Telefon

Lisans Başlangıç-Bitiş Tarihi

27.05.2024 - 27.05.2024

Proje Adedi

0